Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Juhtimine Prioriteedid 2005/2006 õppeaastal

Prioriteedid 2005/2006 õppeaastal

 • Finantsplaneerimine
 • Ainesektsioonide osakaalu tõstmine juhtimises  

 • Koostöö Miikaeli Ühendusega  Püha Miikaeli Kolleegiumi rakendamisel
  (õpilaskodu, individuaalõppe kool, nõustamiskeskus)

 •  Koostöö Miikaeli Ühendusega koolituskavade edasiarendamiseks keeltekeskuses c- keeled, reaalained, eelkooli inglise keel; kutseõpe

 •  Õpilase töö- ja puhkerütmi jälgiva päevakava väljatöötamine ja rakendamine, koormuse optimeerimine
 •  Uus hindamisjuhend
 •  Järelaitamise ja järelvastamise korraldamine
 •  Kristliku kasvatuse programmi edasine väljaarendamine
 •  Probleemide märkamine ja ennetamine, poiste- tüdrukute erinevused

 •  Tasemeõppe juurutamine Muusikakoolis

 • Vanamuusika suuna taasaktualiseerimine,
  “Vaikuse Muusika” koha teadvustamine Vanalinna Hariduskolleegiumis

 • Vabatahtlik töö koolikogukonnas
  Õpilaste ühiskondlik- ja  vabatahtlik töö
  Töökasvatus töökodades

 • e- kooli võimaluste laialdasem kasutamine,
  sisulistele kommentaaridele üleminek

 •  Riietus koolis


 

Tegevused dokumentidega