Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Muusikakool Palju õnne, Johanna Helene Martinson!

Palju õnne, Johanna Helene Martinson!

19. ja 20. aprillil toimus Eesti Rahva Muuseumis noorte kultuuriuurijate konverents “Noorte hääled”. Kahe päeva vältel pidas ettekande 18 kultuurinähtuste uurimisega tegelevat noorteadlast, tudengit ja gümnaasiumiõpilast, arutleti traditsioonilise ja digitaalse ühiskonna kultuuriliste eripärade ning kokkupuutepunktide üle. Silmapaistvamad esinejad pälvisid Eesti-uuringute Tippkeskuse ettekandeauhinna. Välja anti kuus auhinda, kolm ingliskeelse ja kolm eestikeelse ettekande eest. JOHANNA HELENE MARTINSON (õp. Anu Kõlar, Vanalinna Hariduskolleegium) „Muusika Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnasisti igapäevaelus“, Malay Bera (University of Tartu / Ashoka University), “Thakur Demands Care: Power-Play between Vernacular Belief and Mainstream Hinduism in Bagnan (WB, India)”, Lodewyk Barkhuizen (University of Tartu), “Allegorical Constructs in the Mindelo Carnaval: Idea Transference through Construction & Decay” Kristina Birk-Vellemaa (Tartu Ülikool), „Tütarlapsest sirgus naine. Seksuaalkasvatus hilises nõukogude perioodis ning selle mõju 1971–1981 sündinud naiste seksuaalsele enesetajule“, Jason Cordova (Society for Cultural Astronomy in the American Southwest), “Journey to the sixth Sun: Computer Modeling Cultural Context of the Mesoamerican Calendar and Polar Star Precession”, Greta Liisa Grünberg (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia), „Regilaulu esitusstiili tunnuste analüüs 21. sajandi artistide näitel“.

Tegevused dokumentidega