Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Põhikool Vastuvõtt VHK Põhikooli

Vastuvõtt VHK Põhikooli

— filed under: ,

Esimese klassi õpilaste vastuvõtt

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.

Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Vanalinna Hariduskolleegiumi teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn, st esmajärjekorras komplekteeritakse klassid Tallinna linnas elavate koolikohustuslike lastega.

VHK Põhikoolis komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klass. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, kus tuvastame laste kooliküpsuse. Kooliküpsuse olemasolu on nullkriteeriumiks, kus laps peab olema tasemel, mis võimaldab tal lülituda meie üsna suure koormusega kooli töösse.

Vanalinna Hariduskolleegiumi  Põhikooli vastuvõtu kord

Vaata Tallinna koolide ühtseid vastuvõtu tingimusi

VASTUVÕTT 2-9.klassi

Vabu kohti ei ole. Avaldusi vastu ei võeta.

Tegevused dokumentidega