Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus uudised Poola Vabariigi Suursaatkond korraldas koostöös VHK Muusikakooliga traditsioonilise heategevusaktsiooni

Poola Vabariigi Suursaatkond korraldas koostöös VHK Muusikakooliga traditsioonilise heategevusaktsiooni

2012. aasta oktoobris korraldatakse annetuste toel koolitusseminar Braille noodikirja õpetamisest ning 2013. a. aprillis nägemispuudega laste õpetajate stažeerimine Poolas Laski nägemispuudega laste keskuses. UUS! Muusikasaade MI klaveritunnis.

17. veebruari PÄEVALEHT www.epl.ee/news/eesti/nagemispuudega-neiu-elab-klaveripalasid-luues-muusikale.

9.veebruari ETV muusikasaade MI on külas VHK Muusikakoolis: http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=125153

 

„Aita meil vahetada punktkirjamasina klahvide klõbin Chopini klaverihelide vastu!“

Seoses Chopini Galakontserdiga „Estonia Kontserdisaalis“, millega lõppes Chopini nim. konkurss, korraldab Poola Vabariigi Suursaatkond koostöös VHK Muusikakooliga traditsioonilise heategevusaktsiooni.  2012. aasta oktoobris korraldatakse annetuste toel koolitusseminar Braille noodikirja õpetamisest ning 2013. a. aprillis nägemispuudega laste õpetajate stažeerimine Poolas Laski nägemispuudega laste keskuses. Saatkond ja VHK Muusikakool tänavad kogu südamest kõiki, kes panid 5. veebruari galakontserdi ajal kastidesse annetusi.

Neid, kes leiavad, et seda võib teha ka praegu, julgustame: saate toetada nägemispuudega õpilaste ja nende õpetajate tööks vajaliku eriettevalmistuse juurutamist Eestis, annetades MTÜ Miikaeli Ühenduse arvele 10220032807012, märgusõna: “Pimedate laste muusikaõpingud”.

“HeaTegu” toetajail palume kuni 01.märtsini 2012 a. registreerida end annetajatena ja teatada kontaktandmed e-maili aadressil:

slawomira.borowska.peterson@msz.gov.pl

Kõikide registreerunud annetajate vahel loosib Poola Vabariigi Suursaatkond Fryderyk Chopini 202. sünnipäeval 1. märtsil kell 12.00 Tallinna Vanalinna Muusikamajas (Uus tn 16c)  välja 9 raamatut “Väike Chopin” ja 9 Andrzej Jagodziński Jazz-trio CD-albumit “Chopin – les billantes”. Kavas on ka Chopini muusika õpilaste esituses.

 

Pimedate laste muusikaõpingud Vanalinna Hariduskolleegiumis

Vanalinna Hariduskolleegium on munitsipaalne haridus- ja kultuurikeskus, kus peatähelepanu on pööratud iga lapse annete avastamisele ning nende väljakujunemiseks toetava keskkonna loomisele. VHK Muusikakoolis on alati õppinud nägemispuudega lapsi, kes on integreeritud õppetöösse võrdväärselt oma eakaaslastega. Pikaajaliste töökogemuste põhjal nägemispuudega lastega võime väita, et pimedad lapsed on sageli suurte muusikaliste eeldustega, loomingulised, täpse kuulmise ja suurepärase muusikalise mäluga. Muusikaõpingute läbiviimine nägemispuudega lastega esitab eriala- ja teooriaõpetajatele spetsiifilisi nõudmisi, eeldades lisaks suuremale individuaaltundide määrale ja eriõppevahenditele ka spetsiaalset ettevalmistust – teadmisi ning oskuseid, mis Eesti muusikapedagoogikas puuduvad. Nägemispuudega lastele pilliõpetamisega kaasnevate lahenduste leidmine tugineb peamiselt õpetajate kutsumusele ja pühendumusele.IX Rahvusvahelisel Chopini nim. Noorte Pianistide Konkursil Narvas (29.01-4.02.2012. a.) osales 62 osavõtjat Poolast, Eestist, Venemaalt, Aserbaidžaanist, Usbekistanist, Leedust, Lätist, Ukrainast ja Valgevenest.

Konkursi korraldamist on selle loomisest saati, s.o. juba 14 aasta jooksul, pidevalt toetanud ka Poola Suursaatkond Eestis. Konkursi patroonid on Poola kultuuri- ja rahvuspärandi minister Bogdan Zdrojewski ja Eesti kultuuriminister Rein Lang. Konkursi Poola-poolseteks institutsionaalseteks metseenideks on veel Poola Välisministeerium, Rahvuslik Fr.Chopini Instituut ning Poola Raadio AS. Ürituse peasponsoriks on Mirosław Pieńkowski.

Nagu traditsiooniks on saanud, korraldas Poola saatkond konkursi lõpul Tallinnas, Estonia kontserdisaalis piduliku Chopini galakontserdi tänavuse konkursi laureaatide osavõtul. Kontsert toimus pühapäeval, 5.02.2012. a.

Nagu ikka, oli see kontsert heategevuslik: annetuste eesmärgiks on rahaliselt toetada VHK muusikakooli nägemispuudega õpilaste klaveriõpinguid.

-----------------------


Tegevused dokumentidega