Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus uudised VHK gümnasistide väga head tulemused üleriigilistel võistlustel

VHK gümnasistide väga head tulemused üleriigilistel võistlustel

Meie gümnasistid esindasid väärikalt kooli vabariiklikel olümpiaadidel ja mälumängus!

Vabariiklikud olümpiaadid:

Vabariiklikul ajaloo-olümpiaadil (teema: XX sajand) saavutas 11.R klassi õpilane William Straus 3.koha.

Matemaatikaolümpiaadi 11.klassi arvestuses saavutas Joonas Jürgen Kisel 1. koha ja on arvatud rahvusvahelisse võistkonda.

Joonas Jürgen Kisel saavutas ka vabariiklikul lingvistikaolümpiaadil 1. koha.
Samuti arvatud rahvusvahelisse meeskonda.

Lingvistikaolümpiaadil osalesid ka Loora Grünvald, kellele omistati 3. järk, ja Juulia Aliide Salulaid, keda autasustati diplomiga. 

Füüsikaolümpiaadi lõppvoorus tunnustati Jürgen Luusi gümnaasiumi arvestuses diplomiga.

Keemiaolümpiaadil saavutas Joonas Jürgen Kisel 6. koha.

Mälumäng:

10.aprillil toimus GAG-is II üleriigiline gümnaasiumidevaheline Hardi Tiiduse nimeline mälumäng "Uus hõbe". Võistlus toimus kolmes  voorus.
Meie kooli võistkond koosseisus William Straus, Joonas Jürgen Kisel, Rait Tooming, Loora Grünvald saavutas 3. koha.

Eesti koolinoorte meistrivõistlustel mälumängus premeeriti VHK võistkonda hõbedaga, võistkonda kuulusid Joonas Jürgen Kisel, Jürgen Luus, Rait Tooming, William Straus.

Tegevused dokumentidega