Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Mihkli Gild Eesmärgid

Eesmärgid

Mihkli Gild kutseühendusena koondab meistreid, kes
•    lähtuvad Ladina Kvartali kultuurikontseptsioonist ning aktsepteerivad VHK pedagoogilist kontseptsiooni
•    suhtuvad austusega käsitöötraditsioonidesse ja peavad oluliseks, et loominguline otsing tugineks põlvkondade järjepidevuses kujunenud meisterlikkusele 
•    on loomult ja ettevalmistuselt õpetajad, kes on valmis õpilasi toetama nende arengus ja suutes edastada oma eriala ja õpilasi kaasa haarata 
•    on kaastundlikud,  valmis leidma võimalusi aitamaks õpilasi, kes oma eripära tõttu vajavad ekstra tähelepanu ja individuaalset juhendamist
•    on oma valdkonna tegevmeistrid
Ülesanded
•    elavdada  keskaegsesse miljöösse sobivate käsitöö- ja kunstialaste tegevustega vanalinna kui kultuuripärandit 
•    uurida keskaegsete meistrite tegevust
•    rikastada vanalinna ja meie kodusid kaunite käsitööesemetega
•    vahendada käsitöö traditsioone kasvavale põlvkonnale, linnakodanikele ning kõigile soovijatele
•    aidata kunsti- ja käsitöö kaudu ennast leida lastel, kellel on arenguprobleeme
•    pakkuda võõrandunud noortele elutervet arengukeskkonda, leidmaks läbi käsitöö tagasiteed elu põhiväärtuste juurde
•    aidata kaasa VHK õppe- ja kasvukeskkonna edendamisele
•    valmistada vajadusel autentseid ajaloolisi koopiaid käsitööesemetena

Tegevused dokumentidega