Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Miikaeli Ühendus

Miikaeli Ühendus

Vene 22, 10123 Tallinn, tel. 6996 111

Email: miikael@colleduc.ee

Tegevdirektor: Kati Käpp
Email: kati.kapp@miikael.ee

Raamatupidamine: Luule Karro

Email: luule@colleduc.ee Tel: 6996 123

Arvelduskonto EE791010220032807012, SEB pank

St. Michael's Society - introduction in English

 

MTÜ Miikaeli Ühendus hoiab Vanalinna Hariduskolleegiumi mudeli kontseptsiooni ning tegutseb eesmärgiga toetada ja arendada seda traditsioonilisel kristlikul maailmavaatel põhinevat kultuuri- ja hariduskeskust.

Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) idee sündis ja teostus haritlaskonnas kodanike algatusena ning kodanike tahe ja energia on siiani selle lahutamatuks osaks.

VHK kujunemise alguses asutasid aktiivsed lapsevanemad Vanalinna Kooli Seltsi, 1994. aastal rajati VHK Sihtasutus, mis kolm aastat hiljem korraldati ümber mittetulundusühinguks Miikaeli Ühendus. Eraldi juriidilise isiku loomise ajendiks oli vajadus eraldada munitsipaal- või riigieelarvest finantseeritavad tegevused neist tegevustest, mille korraldamiseks on rahalised vahendid hangitud vabatahtliku tööga, lapsevanemate toetustest, fondidest, heategevusüritustest, annetustest jm. Kodanikuinitsiatiiv on ühtse vaimse platvormi alusel oma laste koolitamist korraldada soovivatele vanematele parimaks väljundiks. Mittetulundusühingu algatusel toimuvad tegevused ei sõltu ametnike või poliitikute vahetumisest ega muudest välistest teguritest.

Miikaeli Ühenduse  tegevuse võib jagada kolme suuremasse valdkonda:

  • hariduslik ja haridusuuenduslik tegevus,
  • kultuuriline tegevus ja
  • hoolekande tegevus.

Hariduslik ja haridusuuenduslik tegevus

Hariduslikuks tegevuseks on Miikaeli Ühenduse alla asutatud eri valdkondadega tegelevad osakonnad. Laste kooliks ettevalmistamiseks on loodud MÜ eelkool, Eestis unikaalse programmi alusel inglise keele õpetamiseks ja õhtuste keeltekursuste läbiviimiseks MÜ Keeltekeskus. Miikaeli Ühenduse Arengukeskuse all tegutsevad omakorda loodus- ja reaalainete süvendatud õpetamisega tegelev täppisteaduste kool ning täiend- ja süvaõppekool. Oluliseks Miikaeli Ühenduse tegevusvaldkonnaks on Pedagoogium - õpetajate ettevalmistus oma kutsumuse leidmiseks ja töötamiseks hoolivas keskkonnas.
Oma tegevuse algusest peale on Miikaeli Ühendus püüdnud luua arengutingimusi erivajadustega lastele. 20 aastat tagasi alustati VHK-s Miikaeli Ühenduse toel pimedate ja liikumispuudega õpilaste õpetamist tavaklassis, muretseti selleks tehnilisi ja IKT vahendeid ning koostati õppematerjale. Koostöös Poola saatkonnaga on kogutud annetusi pimedate laste muusikaõppeks.  Üha suureneva hulga erivajadustega laste aitamiseks asutati  2005. aastal individuaal- ja koduõppekool Püha Miikaeli Kool. 2008. aastal viidi erivajadustega laste õpperühmad Vanalinna Hariduskolleegiumisse. 2013. aasta 1. septembril alustasid Püha Miikaeli Koolis tööd tavaklassid: 1. poisteklass (klassijuhataja Iveta Habakuk) ja 1. tüdrukuteklass (klassijuhataja Ketter Habakukk).

Jõudumööda on Miikaeli Ühendus püüdnud aidata noori emadel jätkata VHK gümnaasiumis lapse sünni tõttu katkenud haridusteed. Lapsed, kes elasid Tallinnast kaugel või kelle kodus puudus edukateks õpinguteks vajalik stabiilne ja turvaline keskkond, said elada Miikaeli Ühenduse õpilaskodus (suleti 2013. aastal majanduslike raskuste tõttu).

Miikaeli Ühendus püüab haridusteemadel kaasa rääkida ka laiemal ühiskondlikul tasandil. 2011. aastal loodi Maarjamaa Haridusselts, et koondada lapsevanemaid, õpetajaid, ühiskonnategelasi ja organisatsioone, kes peavad oluliseks seista kristliku väärtussüsteemi ning omakultuurilise identiteedi eest kasvatuses ja hariduses.

Kultuuriline tegevus

Koos naabritega seisab Miikaeli Ühendus selle eest, et vanalinn kui rahvuslik väärtus püsiks ja elaks kultuuripiirkonnana – Ladina kvartalina. Korraldatakse elamuspäevi (koostöös Linnamuuseumiga), kontserte ja kontsertsarju Katariina kirikus, Vanalinna Muusikamajas ja mujal, osaletakse Vanalinna päevade programmis.

2010.a  lõi Miikaeli Ühendus koos Eesti Muinsuskaitse Seltsiga fondi Meie Pärand, eesmärgiga anda oma panus, et meie ajaloolised hooned ei seisaks tühjalt ega laguneks, vaid oleksid täidetud tegevusega, mis sobib ajaloolisesse konteksti ja seob kasvavaid põlvkondi eelmistega.

Hoolekande tegevus

Miikaeli Ühendus on hooles selle eest, et ka majanduslikesse raskustesse või kriisi sattunud perede lastel oleks võimalus oma anded realiseerida, toetades nende õpet ja huvihariduse omandamist.

Heategevuslikud aktsioonid

Miikaeli Ühenduse tähelepanuväärseimaks algatuseks on aastate jooksul saanud heategevuslikud laadad ja kunstioksjonid.  Muidu vaid koosolekutel kohtuvatest lapsevanematest on tekkinud sõbralik kogukond. Heategevuslike laatade, kunstioksjonite ja muude üritustega  on aastate jooksul kogutud üle 1,5 miljoni krooni, millega on linnale kuuluvatesse koolihoonetesse rajatud klassiruume, tualettruumid, võimlemissaal, riietus- ja pesemisruumid, käsitöökojad, tehtud remonditöid, ostetud õppevahendeid ja raamatuid.

 

Miikaeli Ühendus on oma tegevuseks saanud vahendeid erinevatest allikatest nii Eestist kui mujalt maailmast: Eesti Kultuurkapitalilt, Eesti Rahvuskultuuri Fondilt, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametilt ja Tallinna Kesklinna valitsuselt; Euroopa Kultuurifondilt, Renovabise Fondilt Saksamaal,  paljudelt eraannetajatelt ja ettevõtetelt Eestis, Soomes, Saksamaal. Viimaste aastate suurimateks sponsoriteks on olnud Tallinn-Nõmme Rotary Klubi, Denveri Rotary  Klubi ja Rahvusvaheline Rotary Fond, Akadeemilised Kanada Eesti Naised ning  Grant Thornton Rimess Baltic.

Miikaeli Ühenduse  aastatepikkuse tegevuse rahaline väljendus küüniks mitme miljoni euroni. Sellest veelgi tähtsamaks peame aga heategevuse ja kodanikuühiskonna põhimõtete levitamist. Meid innustavad Miikaeli Ühenduse liikme ja meie kõigi eeskuju õde Mary Vénard´i sõnad: “Keegi ei ole kunagi nii vana ega vaene, et teise heaks midagi teha ei saaks”.

Tegevused dokumentidega