Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Miikaeli Ühendus MTÜ Miikaeli Ühenduse Arengukeskuse TÄIEND- ja SÜVAÕPPE KOOL

MTÜ Miikaeli Ühenduse Arengukeskuse TÄIEND- ja SÜVAÕPPE KOOL

2017/2018 õppeaasta

MÜ Arengukeskuse Täiend- ja Süvaõppe Kool (TSK) alustas oma tegevust 1. veebruaril 2007. TSK loomise vajadus ilmnes eksperthinnangute vestlustel vanematega. Kool on loodud eesmärgiga pakkuda täiendavat õpet õpilastele, kel mõnes aines on tekkinud mahajäämus või kellel on mõne valdkonna vastu süvendatud huvi.

TSK tegutseb projektipõhiselt. Selline õppekorraldus loob soodsamad tingimused nii õpilastele kui vanematele. Õppida on võimalik individuaalselt ja grupis.

Kui õppevormiks on grupitund 2-3- liikmelises grupis, siis tund toimub 1 kord nädalas kestusega 45 minutit (minimaalne õppeperiood 1 kuu, maksimaalne 4 kuud) ja ühe tunni maksumus õpilasele on 10 eurot.

Kui õppevormiks on individuaaltund, siis tund toimub 1 kord nädalas kestusega 45 minutit (minimaalne õppeperiood 1 kuu, maksimaalne 4 kuud) ja ühe tunni maksumus õpilasele on 17 eurot.


Registreerimine ja info: Irja Tuus, irja@vhk.ee .


NB! Enne kui otsustate tasulise õppe kasuks, mõelge, kas on kasutatud ära võimalus käia aineõpetaja juures tasuta kontsultatsioonis.

Miikaeli Ühenduse täiend- ja süvaõppekool on loodud eesmärgiga pakkuda täiendavat individuaalset juhendamist õpilastele, kel mõnes aines on tekkinud mahajäämus või kellel on mõne valdkonna vastu süvendatud huvi.

Täiend- ja süvaõppekool tegutseb projektipõhiselt. Selline õppekorraldus loob soodsamad tingimused nii õpilastele kui vanematele. Õppida on võimalik individuaalselt ja grupis.
Individuaaltund maksab 14 eurot.
Tund  kaheses või kolmeses grupis 11,5 eurot.
Tund neljases või viieses grupis 6,5 eurot.
info: irja@vhk.ee

Tegevused dokumentidega