Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Miikaeli Ühendus Miikaeli Ühenduse Täppisteaduste kool

Miikaeli Ühenduse Täppisteaduste kool

TÄPPISTEADUSTE KOOL

Vene 22, tel. 6996137

Juhataja: Irja Tuus, irja@vhk.ee

Üha kiirenevate muutuste aeg nõuab tänapäeva inimestelt toimetulemiseks mitmeid omadusi, mida saab ühe võimalusena kujundada läbi reaalteaduste. Sellest lähtuvalt oleme loonud erahuvikooli – Miikaeli Ühenduse Täppisteaduste kooli, mis pakub VHK gümnaasiumi reaalõppesuuna õpilastele võimaluse täiendada ennast erinevates täppis- ja loodusainetes.

Püüame lähtuda põhimõttest, et reaalained peavad moodustama ühtse tee, mille kaudu nooruk õpib erinevaid maailma tajumise, mõistmise, mõtestamise, seletamise viise ja maailma uurimise meetodeid; õpib tundma erinevate mudelite tähendust ja nende loomise teid.

Oleme loonud õpetajate meeskonna, millel on omapärane võimalus kaasa aidata hästi toime tuleva inimese kujunemisele – inimese suhtes keskkonna ja loodusega ning inimeses eneses oleva rikkusega.

Praegusel hetkel pakume reaalharus õppivatele õpilastele lisaks põhiainetele, mis on riikliku õppekava järgi määratud, veel alljärgnevaid õppeaineid kas süvitsi minekuks või algteadmiste tasemel.

 

Täppisteaduste kooli õppeplaan

 

Õpe täppisteaduste koolis on tasuline.

Tegevused dokumentidega