Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Gümnaasium

VHK Gümnaasium

— filed under:

gümnaasium
(In English)

aadress: Vene 22, 10123 Tallinn telefon: 6 996 130

juhataja: Kadri Niineväli
õppealajuhataja: Irja Tuus
õppesekretär: Mairi Aas
gümnaasiumi e-mail: gym@vhk.ee

 

VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI GÜMNAASIUMI SUUNDUMUS JA ADRESSAAT EESTI HARIDUSSÜSTEEMIS

Vanalinna Hariduskolleegium on erinevaid koolitusvõimalusi integreeriv haridus- ja kultuurikeskus,  kus on eesmärgiks

anda gümnaasiumiealistele noortele võimalus

  • tugineda oma õpingutes kultuurijärjepidevusele ja omandada haridus kultuurikontekstis
  • selgitada välja oma eripära, arendada seda ning järgida kutsumuse otsingul
  • tugineda oma otsingutes ja õpingutes kristlikule väärtussüsteemile ning vabale valikule selles kontekstis
  • omandada ettevalmistus, mis võimaldaks väärikat ja mõtestatud elu isiklikus plaanis ning kujundaks valmisoleku realiseeruda ühiskonnas koostöös teistega


rikastada vanalinna kultuuripilti süvakultuurile ja kultuuri järjepidevusele orienteeritud kultuurieluga nii, et

  • VHK noorte  kaudu vahenduks kultuuripärand eakaaslastele, aidates nii kasvaval põlvkonnal säilitada seost rahvuskultuuriga
  • Vanalinn püsiks kultuurikoldena nii rahvuslikuks kontekstis kui ka välismaailma  silmis nii et ta väärtustuks üha enam kvaliteetturismis seisukohast.

Ülaltoodud põhimõtete realiseerumiseks on ühendatud munitsipaalse ja kolmanda sektori poolt loodud võimalused. Üldharidus- ja huvialakoolid moodustavad Vanalinna hariduskolleegiumi ja Miikaeli Ühenduse ühtse õppe- ja haridusruumi noorte inimeste jaoks.


Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasium avati 1. septembril 1996. a.

Tegevused dokumentidega