Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Tutvustus

Vanalinna Hariduskolleegium

Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) on munitsipaalne haridus- ja kultuuriasutus. Selle peamiseks eesmärgiks on integreerida kultuuri ja haridust, kaasaegset maailmakäsitlust süvendatud ajalootunnetusega, üldharidust süvendatud muusika- ja kunstiharidusega ning rahvuskultuurilist haridust süvendatud võõrkeelteõppega traditsioonilise kristliku väärtussüsteemi alusel.
VHK peamised struktuuriüksused on: VHK Gümnaasium, VHK Põhikool, VHK Muusikakool, VHK Kunstimaja, Vanalinna Muusikamaja ning Aiake. Nendes osakondades põimub regulaarne õpe ateljeede, stuudiote ja ringide tegevusega ning kunstnike ja muusikute individuaalne ja kollektiivne loome.
Peale ülalnimetatud osakondade kindlustab HK kui terviku tööd rida teenistusi: terviseteenistus, teabeteenistus, raamatukogu, finantsteenistus, majandusteenistus ja toitlustusteenistus.
HK koolide ja majade integratsiooni tagavad ka mitmesugused HK allüksusi läbivad programmid: folkloori-, kunsti-, muusika-, ajaloo-, võõrkeelte, liikumise, tasandus- ja kompensatsiooniprogramm. Nende kaudu püütakse kooskõlastada erinevate allüksuste õppekavu, õpilaste ja töötajate arusaamu ja teadmisi.

Vaata VHK struktuuriüksuste ja programmide seoste maatriks-skeemi.

VHK pedagoogiline kontseptsioon

Koolivormist ja riietustraditsioonist VHK-s

VHK-st kui kristlikust koolist Eesti haridusruumis

VHK sümboolikast
Collegium Educationis Revaliae (Old Town Educational College) is an “educational–cultural” institution under Tallinn City municipal government. Its main characteristics are integration of general and art education as well as integration of education and cultural activity of musicians, artists and actors. There are other special characteristics also, e.g. restoring folk traditions, advanced study of English, separated boys and girls classes, specific evaluation system, integration of handicapped children into ordi-nary classes and relying on Christian values.

Main departments of Collegium Educationis Revaliae are Old Town School, Old Town Gymnasium, Old Town Music School, St. Michael’s Choir School, Old Town Art House and Old Town Music House. To grant smooth organization of the activities of these main departments there are: an information centre, library, health, finance and maintenance services.


Tegevused dokumentidega