Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Muusikamaja

Vanalinna Muusikamaja

— filed under:

Muusikamaja alustas tegevust 1986. aasta oktoobris ja on VHK sünnipaik.

 

Muusikamaja

Uus tänav on esimene linnamüürirõngas asuvast vanalinnast sõltumatu tänav, mis rajati vastsete bastionide ja vana linnamüüri vahele tekkinud vabale alale 17. sajandil. Muusikamaja on  ehitatud aastal 1825. Siin asus Tallinna Kroonuapteek, õuel oli apteegi aed, kõrval apteekri eluruumid, laboratoorium, ladu, tall. Klassitsistliku kompleksi projekteeris tuntud Soome arhitekt C. L. J. Engel, kes oli mõnda aega Tallinna linnaarhitekt. 1863.a. kinkis riik hooned Kanuti Gildi aadlidaamide vanadekoduks.

(In English)

Kontaktid:

Uus 16c, Tallinn 10111, valvelaud 6996 160, kantselei 6996161

Jaak Johanson: folklooriprogrammi juht; jaak@colleduc.ee tel. 6996161

Sirje Voitka: projektijuht; õppesekretär; sirjev@vhk.ee 6996161

MUUSIKAKOLLEKTIIVID

VHK Huvikoolide õppemaksud

 

RINGID JA STUUDIOD:

 

 

 • LOOVUSERINGID. Ainekava: koor, folkloor, kunst, käsitöö, male

Õppemaht vastavalt EHISes kinnitatud õppekavale: 4-8 nädalatundi

2-4 tundi, õppetasu (kohatasu) 20 eurot kuus

4-6 tundi, õppetasu (kohatasu) 30 eurot kuus

 

 

 • VHK MUDILASKOOR (I-IV klass)

õp. Imbi Laas ja Eve Padar

 Õppetasu (kohatasu) 20 eurot kuus


 • VHK LASTEKOOR (V-IX klass)

E 15:30 - 16:30 Peegelsaalis

Õpetajad Imbi Laas ja Katrin Tanvel

Õppetasu (kohatasu) 20 eurot kuus

 • INDIVIDUAALÕPE

Õppetasu (kohatasu) 65 eurot kuus

   

  • LAULUSTUUDIO

  Individuaalõpe, õpetaja Elo Toodo

  Võimalus gümnaasiumi-ealistel tegeleda süvendatult pop-ja jazz-lauluga.

  Õppetasu (kohatasu) 65 eurot kuus

   

   MUUSIKAPROGRAMM

   

  1986. aastal loodud Vanalinna Muusikamaja alusideeks oli hoida ja edasi arendada loomingulist potentsiaali rahvapärimuslikel ja keskaegsetel kristlikel traditsioonidel tuginevate kunsti- ja kultuurifenomenide väärtustamiseks, tutvustamiseks ja loominguliseks edasiarendamiseks.

  Muusikamaja programmide loomisel on olnud eesmärgiks ühendada professionaalset kunsti õppeprotsessiga, kuid ka isetegevuse ja klubilise tegevusega ning integreerida eri põlvkondi.

  •  VHK MUUSIKAPROGRAMM ühendab  nelja alaprogrammi (vanamuusika, folkloor, koolimuusika, muusikakool) ning  VHK allüksuste (põhikool,gümnaasium, Muusikamaja, Muusikakool, lasteaed) muusikaõpetajaid, koorijuhte ja koolide juhatajaid. Kogunetakse kord kuus ettevalmistamaks 

  VHK ühisüritusi, muusikaelu ja kontserttegevust, kogunemisi, õppekavasid jms.

   

  • VARAJASE MUUSIKA PROGRAMM

  Teostub peaasjalikult pidevas tsunftilaadses õppe- ja loometöös ning traditsiooniliste kirikukalendri tähtpäevade muusikalises ettevalmistamises.

  Juhib Taivo Niitvägi

  • FOLKLOORIPROGRAMM

  Erinevaid põlvkondi ja rahvatraditsioone hoidvad tegevused: folkloori- ja muusikaringid, Kaminamuusika kontsertsari, Tantsuklubi ja Arhailise Meestelaulu Selts ning rahvakalendri tähtpäevade tähistamised.

  Juhib Jaak Johanson

  • KOOLIMUUSIKA AINESEKTSIOON

  Juhib Imbi Laas

  juhib Lembit Peterson

   

   

  Klubiline tegevus:

   

   • Kaminamuusika kontserdisari  Kultuurkapitali toetusel. Toimetab Jaak Johanson

    

   RUUMIDE ÜÜRIMINE KONTSERDIKS jms

   VANALINNA MUUSIKAMAJAS on suurepärase akustikaga, kaunis kaminaga saal (ca 80-inimesele); salong ja seminariruum (10-20 inimesele)

   Olete oodatud (eriti nädalavahetustel ja suvel) korraldama Muusikamajas kursusi, seminare, vastuvõtte, kontserte, pidusid (pulmad, juubelid).

   Hind 48 eurot tund

    

    

    

    

    

    

    

   Tegevused dokumentidega