Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Kunstimaja

VHK Kunstimaja huvialaringid 2019/2020 õppeaastal; ringidesse saab reg. alates 3.sept. kella 10.00-st Stuudiumi kaudu

väikeklasside õpilasi saab registreerida, teatades oma soovist Aime Estoniusele! Samuti palume registreerida 5 kl. õpilased kunstikooli aine tundidesse Stuudiumi kaudu. Tunnid algavad 9.septembrist alates!


(In English)

Kunstimaja kuulub Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) koosseisu

ning asub Tallinna Vanalinnas.

Vene tn 13 asuvad puutöökoda, keraamika -ja

metallitöökoda. Sepikoda asub Vene 22 hoovis

Olevimägi 8/10 asuvad kunstiateljeed ja õmblusklass, (I korrusel)

siin toimuvad ka VHK Põhikooli õpilaste tunnid alates 1.klassist

Juhataja: Anu Johanson; janu@vhk.ee
Postiaadress: Olevimägi 8
Telefon: 56660150
Fax: 6996 101
Õpetajate kontaktid


VHK Kunstimaja "katuse" all toimub õpe mitmel erineval viisil:

  • VHK Põhikooli õpilaste kunsti- ja käsitöö tunnid üldhariduse programmi järgselt (I–IX kl);
  • kunsti süvaõpe VHK KM Kunstikoolis (5 aastane õppeprogramm riikliku huvialakooli õppeprogrammi alusel)
  • kunsti ja käsitöö huviringid ning ateljeed kõigile soovijaile mudilastest täiskasvanuteni;
  • lühiajalised kursused käsitlemaks intensiivsemalt mõnd materjali, tehnikat või teemat.

Kunstimaja ringides osalevate õpilaste arvud 2018/2019:

Keraamika ringides: 45 õpilast VHK-st, 21 õpilast PMK-st, 8 õpilast teistest koolidest

Kokandusringides: 25 VHK-st, 18 PMK-st, 2 mujalt koolidest

Puutöö ringides: 40 VHK-st, 13 PMK-st, 6 õpilast teistest koolidest

Metallitöö ringides: 17 VHK-st, 7 PMK-st, 5 teistest koolidest

Kunstiringides: 36 VHK-st, 17 PMK-st, 2 teistest koolidest

Tekstiiliringis; 3 VHK-st, 5 PMK-st

Kunstimaja õpetajad  on oma ala proffesionaalid,   kunstniku või kunsti ja/või käsitöö õpetaja ettevalmistusega.

Vahvateks traditsioonideks on saanud Vanalinna Päevade raames kunstihoovi ning suviste kunstilaagrite korraldamine, omaloomingu konkursid, jõulumüügid ja mailaada töötoad, kus õpilased koos lastevanematega valmistavad esemeid müügiks, mille tulu läheb kooli elu parandamiseks.

Kunstimaja töö üheks oluliseks väljundiks on õppeaasta jooksul korraldatavad näitused õpilaste töödest;  osaletakse näitustel ja konkurssidel ka väljaspool oma maja piire.


VHK Kunstimaja KUNSTIKOOL

Kunstikooli õppeprogrammi jooksul antakse kunstialane baasharidus  (maalimine, joonistamine, kompositsioon, skulptuur, kunstiajalugu), millega luuakse eeldused õpilastele jätkata kunstiõpet kõrghariduse omandamiseks.

Eelkunstikooli õppekava on suunatud põhikooli keskastme õpilastele alates 5. klassist. Õppe kestvus on 3 aastat, nädala tundide maht 6 tundi. Õppeained on üldkunst, vormiõpetus ja kunstilugu.

Kunstikooli õppekava on suunatud põhikooli vanema astme ja gümnaasiumi õpilastele alates 8.klassist. Õppe kestvus on 5 aastat.

  • vanem aste 3 õppeaastat, nädala tundide maht 8-10 tundi.

Õppeained: maalimine, joonistamine, vormiõpetus, kompositsioon, kunstiajalugu.
Kunstikooli programmi lõpetab lõputöö.

Kunstimaja kunstikoolis osalevate õpilaste arvud 2018/2019:

Eelkunstikoolis (5-7kl) osaleb 31õpilast VHK-st  ja 9 PMK-st

nooremal astmel(8-9kl)  24 õpilast VHK-st

vanemal astmel(10-12.kl)  49 õpilast VHK-st 

Kunstikooli vilistlased.

Huvialaringid VHK Kunstimajas 2019-2020 õ. a

Registreerimine ringidesse toimub alates 3.sept. Stuudiumi keskkonna kaudu

Info leiate info huvialaringide kohta.

Huviringide õppemaksud VHK HUVIKOOLIDE õppemaksud ja lepingute sõlmimine.

Tegevused dokumentidega