Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Juhtimine Juhtimise struktuur Vanematekogu

Vanematekogu

VHK juhtimine on kollegiaalne. Juhtorganisse Vanematekogusse ehk Consiliumisse kuuluvad kõigi VHK allüksuste ning programmide juhid. Vanematekogu koosolek on avatud, st soovi korral võivad sellest osa võtta ka teised kooliga seotud inimesed (VHK töötajad, õpilased, lapsevanemad). Koosolek toimub kolmapäeviti kell 9.30 Vene 22 III korruse koosolekuteruumis.

Vanematekogu koosseis:

Kersti Nigesen, VHK direktor
Kristel Üksküla
, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, tervisenõukogu esindaja
Karin Veissmann,
direktori asetäitja huvihariduse alal
Josemaria Camean Ariza, kristliku kasvatuse programmi juht
Alar Saar, põhikooli juhataja
Riin Tergem
, põhikooli õppealajuhataja (5.-9. klass)
Katrin Kaurit,
algklasside õppealajuhataja
Anu Johanson, Kunstimaja juhataja
Taniel Kirikal
, teabeteenistuse juhataja
Jaana Reissaar
, majandusteenistuse juhataja
Virge Kadarik, VHK kantselei juhataja
Taivo Niitvägi

Maria Peterson,
teatriprogrammi juht
Katrin Tanvel, muusikakooli õppealajuhataja
Eve Padar, SA Püha Miikaeli Kolleegiumi esindaja
Luule Karro
, Miikaeli Ühenduse pearaamatupidaja
Kadri Niineväli, gümnaasiumi juhataja 
Aime Estonius, HEV õppe koordinaator 
Krista Citra Joonas, Muusikamaja koordinaator
Irja Tuus, MÜ Täppisteaduste kooli juhataja, gümnaasiumi õppealajuhataja
Enel Kotli, Püha Miikaeli Kooli juhataja
Piret Arro, psühholoog
Katrin Raie, Miikaeli Ühenduse tegevjuht
Pille Raitmaa, gümnaasiumi õpetaja
Anu Nigesen, Kohila Mõisakooli juhataja


Tegevused dokumentidega