Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Teenistused Koolitervishoid

Koolitervishoid

Kooliõpilaste edusammud haridusteel on tihedalt seotud nende tervisliku seisundiga. Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.

Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Koolis toimuva vaktsineerimise kohta saadetakse eelnevalt lapsevanemale teade, milles küsitakse vanema nõusolekut lapse vaktsineerimiseks. Oma otsuse kinnitab lapsevanem allkirjaga. Juhul, kui mingil põhjusel vanem ei saa lubada last vaktsineerida, siis teavitada sellest kooliõde.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde. 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul. Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis. Soovitav külastada hambaarsti üks kord aastas. Hammaste kontroll ja ravi on haigekassa lepingupartnerite juures alla 19-aastastele tasuta.

Lisainfot lapsevanemale:

Palve lapsevanematele - palun ärge saatke haiget last kooli!

Õpilasi teenindab (SA Tallinna Koolitervishoid):

Kooliõde Malle Haavel
Kabinet (Vene 22) on õpilastele avatud E -R kell 8:00-16:00
Info telefonil 56200148
E-post: malle.haavel@kth.ee

Tegevused dokumentidega