Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Teenistused Teabeteenistus Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

 1. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse tagamiseks ning koolihoone ja -vara kaitseks on Vanalinna Hariduskolleegiumil õigus paigaldada oma territooriumile sees- ja väljaspool hoonet jälgimisseadmestikku.
 2. Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool Turvaseaduse ning Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.
 3. Jälgimisseadmestiku ülesanded:
  1. Jälgida VHK hoonetes ja territooriumil inimeste liikumist
  2. Piirata kõrvalistel isikutel sissepääs koolihoonesse
  3. Tagada koolihoone ja –vara kaitse
  4. Tuvastada korrarikkujaid
  5. Aidata analüüsida vahejuhtumeid ja eriolukordi
 4. Jälgimisseadmestik töötab katkestamatult ööpäevaringselt.
 5. Jälgimisseadmestiku töö käigus saadavaid andmeid saab vaadata arvutikuvarilt, mis asub gümnaasiumi fuajees valvuri kontrolli all.
 6. Jälgimisseadmestiku salvestisandmeid on õigus kasutada ainult Vanalinna Hariduskolleegiumi juhtkonnal. Juhtkonna kirjalikul loal võivad andmed olla edastatud kolmandale isikule.
 7. Koolil on õigus muuta videokaamerate arvu ja paigaldamiskohti.
Tegevused dokumentidega