Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Teenistused Teabeteenistus Ühiskaustade kasutamine MS Windowsi alt

Ühiskaustade kasutamine MS Windowsi alt

VHK serveri ühiskasutatavate ketaste (kaustade/kataloogide)
kättesaamine Microsofti süsteemides.


Kõige lihtsam meetod ühiskaustade kättesaamiseks on:

võtta Start nupu alt Run... (eesti keeles Käivita...) ning trükkige sisse \\kiire ja vajuta OK.

Ilmub loetelu serveris olevatest kaustadest.Juhul kui soovite mõnda nendest kaustadest näha mingi tähtnimetuse all (a la F: ketas, J: ketas), siis tuleks vajutada eelmainitud loetelus soovitud kaustale parempoolse hiireklahviga, valida Map Network Drive.... (eesti.k. Ühenda võrgudraiv...),  valida sobiv täht, panna linnuke lahtrisse Reconnect at logon  ning seejärel OK.

Siis on edaspidi see kaust kättesaadav ka tähtnimetuse alt.
Tegevused dokumentidega