Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus uudised Elukultuuri Instituut avas internetiportaali abort.ee

Elukultuuri Instituut avas internetiportaali abort.ee

Reedel, 4. aprillil avas Miikaeli Ühenduse asutatud Elukultuuri Instituut gümnaasiumi raamatukogus pidulikult internetiportaali abort.ee


Portaal Abort.ee valmis Elukultuuri Instituudi esimese suurema avaliku projektina ning lähtub eesmärgist informeerida Eesti avalikkust inimese sünnieelse arengu ning abordi reaalsusest.

Sellise informeerimise järele on väga suur vajadus, mida näitab ainuüksi asjaolu, et Eesti on üks suurema abortide suhtarvuga riike maailmas. Väga paljud inimesed langetavad otsuse teha abort, teadmata tegelikult, mis abort on ning mida see enesega kaasa toob.

Tõeline valikusituatsioon eeldab, et inimene teab, milles tema valikud reaalselt seisnevad – mis on nii lühemas kui pikemas perspektiivis valiku sisuks ja selle tagajärgedeks. Ehk teisisõnu: kui inimene ei tea, mida ta valib, siis ei saa sisulisest valikust rääkida. Nii viibki teadmatus inimese sünnieelse elu ja abordi reaalsuse kohta sageli sügavat kahetsust põhjustavate valikute tegemiseni.

Portaali Abort.ee ülesehituse juures on eriliselt peetud silmas, et see oleks sobilik nii isiklike valikute tegemiseks, informatsiooni leidmiseks, üldiste teadmiste täiendamiseks kui ka kasutamiseks perekonnaõpetuse õppevahendina koolides. Samuti on portaal mõeldud abivahendiks abordieelses nõustamises.

Lisaks internetiportaalile on Elukultuuri Instituudi kirjastusel valmis saanud ka kaks raamatut: B. Nathansoni "Lubage mul elada" ja lasteraamat "Inglike vetes" (raamatute kohta loe lähemalt samuti abort.ee-st)
Tegevused dokumentidega