Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus uudised Hoolekogu pöördumine lapsevanemate poole

Hoolekogu pöördumine lapsevanemate poole

Kogume annetusi tuletõrjetrepi ehitamiseks

Hea lapsevanem!

Kooli õppehoone aadressil Vene tn. 31 ei vasta tuletõrje eeskirjadele, kuna seal puudub evakuatsioonitrepp ehk tuletõrjetrepp. Koolil on olemas projekt, samuti on läbi viidud konkurss trepi ehitamiseks, kuid puudub rahaline kate ehituse finantseerimiseks täies mahus. Päästeamet tegi kevadel koolile hoiatuse, et ilma varuväljapääsuta hoonet ei tohi õppetööks kasutada.

Juhul, kui suletakse õppehoone aadressil Vene tn. 31, kandub koormus üle teistele hoonetele, mis omakorda tähendab õppekeskkonna halvenemist.

Trepi ehitamine läheb maksma ligi 200 000 krooni. See on odavaim variant, kus suurem osa töid tehakse ära kooli oma jõududega. Praegu on Miikaeli Ühendusele trepi ehitamiseks annetatud 20 000 krooni. Seega on juurde vaja umbes 180 000 krooni.
Kooli hoolekogu ja personal pöörduvad Teie poole palvega annetada meie laste turvalisuse heaks ükskõik milline summa: väiksed ojad teevad kokku suure jõe. Paljud lapsevanemad on arvamusel, et ega minu vähene toetus ei vii ikka lõpplahendusele lähemale - nii see ei ole. Meie kooli pikaajaline praktika näitab seda, et ka 100-kroonine annetus on olnud väga oluline.
Palume lapsevanematel kanda toetus Miikaeli Ühenduse arveldusarvele SEB pangas, a/a nr 10220032807012, selgitusse märkida TULETÕRJETREPP.

Ideaalsel juhul oleks meie laste turvalisus tagatud siis, kui iga pere annetaks 200 krooni, loomulikult on oodatud ka suuremad ja väiksemad annetused, ikka vastavalt võimalustele.

Loodame Sinu panusele,

VHK hoolekogu nimel
Kalle Sults,
hoolekogu esimees

PS. Veel on oluline teada, et nii kaua, kui õnnetust ei ole juhtunud, seda treppi ju vaja ei ole. Kuid tulekahju korral on meie lapsed ja õpetajad tõesti väga suures ohus.

Tegevused dokumentidega