Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus uudised Mihklipäev 2011

Mihklipäev 2011

Kui möödunud ajale tagasi vaadata, siis oleme ühiselt palju korda saatnud. Eelkõige on  suur soov tänulik olla: nii lapsevanematele kui meie lastele, õpetajatele, kõigile toetajatele ja mõttekaaslastele!

See, mis meid kõiki ühendab, on kogukondlik mõtlemine, toetumine traditsioonilistele põhiväärtustele, mis annab kindlustunde meie lastele vastuoluderohkes maailmas toime tulla.

Möödunud sügisel Okasroosikese lossi eest ühiselt seistes  kasvas meie ruumikitsikuse mure hoopis laiemaks liikumiseks vanalinnas hooletusse jäänud hoonete eest, sooviks näha vanalinna hooneid korrastatuina avalikus kasutuses. Nii  sündis 13. detsembril  Laululava klaassaalis fond Meie Pärand. Avakontserdi  muutsid  meeldejäävaks paljud kultuuritegelased, kes liitusid meie lapsevanemate ja lastega, et  väärtustada ühist algatust.  Fond võimaldab raha koguda vanalinna kui kultuuripärandi hoidmiseks ja korrastamiseks. Kontserdi tulu ja annetused tekitasid 55000 krooni (3515 euro)  suuruse algkapitali.

Oodatud sündmuseks oli jõululaat, mis kujunes eriliseks  nii tulu kui iga osaleja isikliku suhtumise ja panustamise poolest. Jõululaadaga koguti 115 863 krooni (7405 eurot) VHK hakkamasaamise fondi. Eelnevale lisandus kevadlaat 108 701 krooniga (6947 eurot) ja heategevuslik kunstioksjon 187 759 krooniga (12 000 eurot). Laatadel kogutud raha on see, mis võimaldab osta täiendavaid õppevahendeid, korrastada õpperuume ja muretseda vajalikku mööblit. Samas on just laatadest tuge saanud meie koostegutsemisrõõm ja teadmine, et üksteist toetades saame hakkama ka majanduslikult keerulisel ajal.

Siinjuures täname väga peresid, kes on võtnud kohustuse maksta suuremat õppemaksu, et saaksid õppida ka need lapsed, kelle peres parajasti laste õppe eest tasumiseks raha ei jätku.

Täname väga püsiannetajaid, kes igakuise panusega on aidanud õpilaskodul toimida. Õpilaskodul on tänavugi  rahalistelt raske aasta.

Möödunud aastal käivitus  tervisliku toitumise klubi Athenaeum; toimus gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate ühine palverännak Hispaaniasse Torreciudadi, mis  kujunes noortele vaimses mõttes eriliseks kogemuseks; täiendkoolitusprogrammi raames said  160-tunnisel pedagoogikakursusel 20 õpetajat pedagoogikutse; väga huvitav oli SEB panga galeriis korraldatud portreenäitus „VHK inimesed“ – ühiselt korda saadetud ettevõtmiste loetelu on pikk.

Tänaseks on VHK tuntud kui  andekate laste kool ja samas ka erivajadustega laste kool, mille taolisi paljude lapsevanemate arvates võiks rohkem olla. Oma laste elude kujundamisel oleme kutsutud kõik aktiivselt kaasa rääkima.  25. märtsil loodi Maarjamaa Haridusselts, et ühiselt  meie laste kasvatuse ja hariduse küsimustes kaasa rääkida. Maarjamaa Haridusselts loodi selleks, et  koondada lapsevanemaid, õpetajaid, ühiskonnategelasi ja organisatsioone, kes peavad kasvatuses ja hariduses oluliseks toetuda kristlikule väärtussüsteemile ning omakultuursele identiteedile ja  kaasa aidata elu mõtestavaid põhiväärtusi aktualiseerivate koolide tekkimisele. Maarjamaa Haridusseltsiga liitus ka äsja loodud Koolmeistrite Nõukoda, kuhu  on koondunud hariduse põhiväärtustele tugineva koolikorralduse üle arutlema mitmete Tallinna  koolide juhid. Igasügisene Trialogose festival loob võimalused Maarjamaa Haridusseltsi jaoks olulisi ideid  laiemalt arutada.

Selle sügise muudab lootusrikkaks  Püha Miikaeli Koolis  avatud Toomkooli I klass. Loodame et meie 25-aastane koolikogemus on toeks sellest klassist alguse saava Toomkooli tekkimisele.

VHK-st   läks tänavu ellu 13. lend. Lõpetajatest on leidnud tee tagasi VHK-sse 24 noort. Ka see räägib põlvkondade järjepidevusest ja ühiste väärtuste edasi kandmisest.

 

Aitäh kõigile!

Ja ilusat pidupäeva!

 

Ingrid Meister

Miikaeli Ühenduse tegevdirektor

Tegevused dokumentidega