Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Põhikool Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös mitte osalevatele lastele

Avalduse ( vorm kohapeal olemas ) vastuvõtt tutvusuuringule toimub tööpäevadel 6.-17. jaanuarini gümnaasiumi valvelauas aadressil Vene 22 kella 8.00-19.00.

Palume kaasa võtta lapse pilt (sobib 3x4cm, võib olla ka natuke suurem).

Tutvusuuring viiakse läbi kahes osas:

Tutvusuuringu I osa

Tutvusuuringu I osa toimub 25.jaanuaril alates kella 10.00. Tulemustest teavitatakse kooli kodulehe kaudu hiljemalt 29.jaanuaril.


Tutvusuuringu II osa

Tutvusuuringu I osas nullkriteeriumi ületanud õpilaskandidaatidele toimub 1. veebruaril tutvusuuringu II osa.

Tutvusuuringu lõplikest tulemustest ja õpilase vastuvõtmise otsusest teavitatakse vanemaid hiljemalt 27. veebruaril kooli kodulehe kaudu.

infotel. 6996140

lisainfo


Tegevused dokumentidega