Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus vastuvõtt Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2022/2023 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.

Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime koostöös MTÜ Miikaeli Ühenduse nõustamiskeskusega läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.

 

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele

Esimese klassi tutvusuuringute läbiviimisel peame oluliseks meie kõigi ohutust, seepärast toimuvad katsed individuaalselt, piisavalt hajutatult erinevate koolimajade vahel ning järgides soovitatud hügieenireegleid.

Lapse tutvusuuringule registreerimiseks palume täita avaldus-ankeedi, mille esitamise tähtaeg on 24. jaanuar 2022. Peale avalduse esitamist palume lapsevanemal meile helistada 24.- 26. jaanuarini kell 10-15 sekretärile telefonil 6996 140, et leppida kokku lapse tutvusuuringu ja hilisem vanemate videovestluse aeg.

Plaanime alustada I klassi individuaalsete tutvusuuringutega alates 31. jaanuarist. Juhul, kui olukord muutub, edastame teile uuendatud info.

Avaldus-ankeet

Palume avaldus-ankeedi täitmiseks varuda aega 30-60 min. Avalduse täitmise käigus palume ka üles laadida lapse foto, suuruses kuni 1MB, pildi võib teha ka mobiiltelefoniga. Juhime tähelepanu, et enne järgmisele lehele edasi liikumist vaatate vastused üle, kuna ankeedil tagasi liikuda ei saa. Ankeeti saab salvestada või alustada algusest. Avaldus-ankeedi leiate alljärgnevalt lingilt:

https://www2.colleduc.ee/kysitlused/index.php/759162?lang=et

Alates 24. jaanuarist saate siin lehel tutvuda ja registreerida plaanitava ajagraafikuga lapse tutvusuuringule ja vanemate videovestlusele. Lapse tutvusuuringu pikkus on kuni 60 minutit, palume lapsele kaasa võtta harilik pliiats, teritaja, kustutuskumm ja vahetusjalatsid. Vanemate videovestluse aeg palume kokku leppida vähemalt päev pärast lapse tutvusuuringut, et meil oleks võimalik anda tagasisidet ning arutada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale. Videovestlus kestab 20 minutit.

Lisainfo pk-sekretar@vhk.ee


VHK Muusikakooli tutvusuuring

VHK muusikakooli tutvusuuring toimub 5. veebruaril 2022.

Registreeruda saab alljärgneva lingi kaudu ja tähtajaks on 31.jaanuar.

https://forms.gle/UfwjHXRiYcHu6NX27


Täpne ajagraafik selgub peale registreerumise lõppu ning uuringu kellaaeg saadetakse teie e-posti aadressile. Tagasisidet tutvusuuringule saab kohe peale uuringu sooritamist kohapeal.
Infot muusikakooli tutvusuuringu kohta leiate alljärgnevalt lingilt.

http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist


Lisainfo tanvel@vhk.ee

 

Vanalinna Hariduskolleegiumi vastuvõtu kord 1.klassi

Tegevused dokumentidega