Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus vastuvõtt Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2019/2020 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Tutvusuuringud korraldab Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskus VHK Põhikoolile, Kohila Mõiskoolile, Toomkoolile, Püha Miikaeli Koolile.

Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand ( nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.

Lisainfo pk-sekretar@vhk.ee

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele:

Avalduse ( vorm kohapeal olemas ) vastuvõtt tutvusuuringule/katsetele toimub tööpäevadel 7.-17.jaanuarini gümnaasiumi valvelauas aadressil Vene22, kella 8.00-18.30.

Palume kaasa võtta lapse pilt 3x4 cm

Tutvusuuring viiakse läbi kahes osas:

Tutvusuuringu I osa

Tutvusuuringu esimene kirjalik osa lapsele toimub laupäeval 26.jaanuaril, kell 11.00, aadressil Vene 13, algkooli majas,  I, II ja III korrusel.

Nimekirjad, kus ruumis ja mis korrusel lapse tutvusuuring toimub, paneme üles algkooli laupäeva hommikul. Abiks õige ruumi leidmisel on VHK õpilased.

Tutvusuuringule palume lapsele kaasa võtta harilik pliiats, teritaja ja kustutuskumm!

Tutvusuuringu pikkus on tund kuni poolteist. Samal ajal kui lapsel on tutvusuuring palume vanematel täita küsimustik (küsimustiku saate laupäeval VHK õpilaste käest ).

Kaasa kirjutusvahend!

Erivajadustega lastele ( avalduse märgitud soov kandideerida väikeklassi ) tutvusuuringu toimub laupäeval 26.jaanuaril kell 11.00.

I osa tulemustest teatatakse kooli kodulehe kaudu neljapäeval  31.jaanuaril kell 14.00.

Tutvusuuringu II osa

Tutvusuuringu I osas nullkriteeriumi ületanud õpilaskandidaatidele toimub laupäeval 2.veebruaril tutvusuuringu II osa lapsele ja vestlus vanematele.

Täpsem info ja ajagraafik saadetakse 1.veebruaril kella 18.00 vanema meilile.

Eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele toimub muusikaliste võimete test laupäeval 2.veebruaril.

Muusikaliste võimete testile saab registreeruda eespool nimetatud tutvusuuringus osalemise avaldusel.

Infot testi kohta saab siit http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

Katsete/ tutvusuuringute lõplikest tulemustest teavitatakse kooli kodulehe kaudu ( lapse isikukoodi alusel ) reedel 22.veebruaril kell 16.00.

 

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele:

Kõigile MTÜ Miikaeli Ühenduse eelkooli vanematele on tutvuuuringute korralduse info saadetud meilile.

VHK Muusikakooli muusikaliste võimete test

Eelkooli lastele, kes ei käi muusikakooli ettevalmistus rühmas ( esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kella 16.40-17.40) toimub muusikaliste võimete test laupäeval 26.jaanuaril.

Täpne kellaaeg saadetakse lapsevanema meilile.

VHK Muusikakooli eelkoolis õppivate laste muusikaliste võimete test viiakse läbi muusikakooli tunni ajal.

Muusikaliste võimete testile saab registreeruda eespool nimetatud tutvusuuringus osalemise avaldusel, tehes märke huvikooli alla.

Infot testi kohta saab siit http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

Katsete/ tutvusuuringute lõplikest tulemustest teavitatakse kooli kodulehe kaudu ( lapse isikukoodi alusel ) reedel 22.veebruaril kell 16.00.

Vanalinna Hariduskolleegiumi vastuvõtu kord 1.klassi

Tegevused dokumentidega