Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus vastuvõtt Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2024/2025 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega koolide töösse.

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele

Esimesse klassi tutvusuuringule registreerimine on lõppenud. Avalduse esitamise tähtaeg oli 23. jaanuarini ja tutvusuuringu kokkuleppimise aeg 25. jaanuarini 2024.

Plaanime alustada I klassi individuaalsete tutvusuuringutega alates 29. jaanuarist, ajaliselt orienteeruvalt kell 14-17. Juhul, kui olukord muutub, edastame teile uuendatud info.

Lapse tutvusuuringu pikkus on kuni 60 minutit, palume lapsele kaasa võtta harilik pliiats, teritaja ja kustutuskumm.
Vanemate videovestlus
kestab 20 minutit, anname teile tagasisidet lapse tulemustest ning arutame kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.
Tutvusuuringu lisainfo pk-sekretar@vhk.ee

 

VHK Muusikakooli tutvusuuring

VHK muusikakooli tutvusuuring toimub 3. veebruaril 2024.

Registreerumise tähtaeg on 29. jaanuar 2024, lapse saab kirja panna lingi kaudu

https://forms.gle/cGhoNeAjkwANvW7a7

Info uuringu kellaaja valimise kohta saadetakse teie e-posti aadressile (peale registreerumise tähtaja lõppu). Tagasisidet tutvusuuringule saab kohe peale uuringu sooritamist kohapeal.
Küsimuste korral võib pöörduda Katrin Tanveli poole tanvel@vhk.ee
Muusikakooli tutvusuuringu kohta saate lugeda alljärgnevalt lingilt:

http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

Tegevused dokumentidega