Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus vastuvõtt Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2022/2023 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.

Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime koostöös MTÜ Miikaeli Ühenduse nõustamiskeskusega läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.

 

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele

Esimese klassi tutvusuuringute läbiviimisel peame oluliseks meie kõigi ohutust, seepärast toimuvad katsed individuaalselt, piisavalt hajutatult erinevate koolimajade vahel ning järgides soovitatud hügieenireegleid.

Lapse tutvusuuringule registreerimine on lõppenud. Avalduse esitamise tähtaeg oli 24. jaanuar ja tutvusuuringu kokkuleppimise tähtaeg 26. jaanuarini.

Alustame I klassi individuaalsete tutvusuuringutega alates 31. jaanuarist. Juhul, kui olukord muutub, edastame teile uuendatud info.

Lapse tutvusuuringu pikkus on kuni 60 minutit, palume lapsele kaasa võtta harilik pliiats, teritaja ja kustutuskumm.
Vanemate videovestlus
kestab 20 minutit ,anname teile tagasisidet lapse tulemustest ning arutame kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.
Lisainfo: pk-sekretar@vhk.ee

 

VHK Muusikakooli tutvusuuring

VHK muusikakooli tutvusuuring toimub 5. veebruaril 2022.

Registreeruda saab alljärgneva lingi kaudu ja tähtajaks on 31.jaanuar.

https://forms.gle/UfwjHXRiYcHu6NX27


Täpne ajagraafik selgub peale registreerumise lõppu ning uuringu kellaaeg saadetakse teie e-posti aadressile. Tagasisidet tutvusuuringule saab kohe peale uuringu sooritamist kohapeal.
Infot muusikakooli tutvusuuringu kohta leiate alljärgnevalt lingilt.

http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist


Lisainfo tanvel@vhk.ee

 

Vanalinna Hariduskolleegiumi vastuvõtu kord 1.klassi

Tegevused dokumentidega