Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus vastuvõtt Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2016/2017 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

VHK Põhikoolis, Toomkoolis, Püha Miikaeli Koolis (VHK partner -erakool) toimub ühine tutvusuuring. Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Tutvusuuringu kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand ( nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta osaleda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.

 

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele:

Avalduse ( vorm kohapeal olemas ) vastuvõtt tutvusuuringule/katsetele toimub tööpäevadel 15.-22.detsember ja 11.-21.jaanuar gümnaasiumi maja valvelauas, aadressil Vene 22 kella 8.00-18.30.

Palume kaasa võtta lapse pilt 3x4cm

Tutvusuuring viiakse läbi kahes osas:

Tutvusuuringu I osa

Tutvusuuringu esimene kirjalik osa lapsele toimub laupäeval 23.jaanuaril
aadressil Vene 13, algkooli majas, I, II ja III korrusel.

kell 11.00 lastele kelle perekonnanimi algab A kuni N
kell 12.30 lastele kelle perekonnanimi algab O kuni V

Täpsed nimekirjad, kus ruumis ja mis korrusel lapse tutvusuuring toimub, paneme üles algkooli laupäeva hommikul. Abiks ruumi leidmisel on ka VHK põhikooli õpilased.

Kaasa palume lapsel võtta harilik pliiats, teritaja  ja kustutuskumm!
Tutvusuuringu pikkus on umbes tund aega. Samal ajal kui laps on tutvusuuringul palume vanematel täita küsimustik ( kaasa kirjutusvahend ).
Erivajadustega laste ( avaldusel märgitud  soov astuda väikeklassi ) tutvusuuring toimub kell 11.00 III korrusel, 3 poiste klassiruumis.

Tulemustest teavitatakse kooli kodulehe kaudu ( lapse isikukoodi alusel ) hiljemalt 28.jaanuaril kell 16.00

Tutvusuuringu II osa

Tutvusuuringu I osas nullkriteeriumi ületanud õpilaskandidaatidele toimub laupäeval 30.jaanuaril tutvusuuringu II suuline osa lapsele ja vestlus vanematele. Täpsem info saadetakse 29.jaanuaril kella 18.00 lapsevanema meilile.

Eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele toimub muusikaliste võimete test laupäeval 30.jaanuaril.

Muusikaliste võimete testile saab registreeruda eespool nimetatud tutvusuuringus osalemise avaldusel. Infot testi kohta saab siit http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

lisainfo pk-sekretar@vhk.ee

 

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele:

Kõigile MTÜ Miikaeli Ühenduse eelkooli vanematele on tutvuuuringute korralduse info saadetud meilile.

VHK Muusikakooli muusikaliste võimete test

Eelkooli lastele, kes ei käi muusikakooli ettevalmistus rühmas ( esmaspäeval, teisipäeval või kolmapäeval kella 16.40-17.40) toimub muusikaliste võimete test laupäeval 23.jaanuaril.

VHK Muusikakooli eelkoolis õppivate laste muusikaliste võimete test viiakse läbi muusikakooli tunni ajal.

Muusikaliste võimete testile saab registreeruda eespool nimetatud tutvusuuringus osalemise avaldusel. Infot testi kohta saab siit http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

 

Vanalinna Hariduskolleegiumi vastuvõtu kord 1.klassi

Tegevused dokumentidega