Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus vastuvõtt Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

Õpilaste vastuvõtt esimesse klassi

2021/2022 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Tutvusuuringud korraldab Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskus VHK Põhikoolile, Kohila Mõiskoolile, Toomkoolile, Püha Miikaeli Koolile.

Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand ( nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.

Vanalinna Hariduskolleegium võtab I klassi vastu lapsi, kelle elukoht on vähemalt uuringule registreerimise kuupäeva seisuga rahvastikuregistri järgi Tallinn.

Lisainfo pk-sekretar@vhk.ee

Avalduste vastuvõtt ja info I klassi tutvusuuringu kohta jaanuaris 2021.

Vanalinna Hariduskolleegiumi vastuvõtu kord 1.klassi

Tegevused dokumentidega